Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 06/12/2015 Lượt xem: 702

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non (cán bộ quản lý), Tiểu học và Trung học cơ sở

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu tuyển dụng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) lập biên nhận giao cho cá nhân nộp hồ sơ, đồng thời vào sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận và chuyển cho phòng Nội vụ quận, huyện.

+ Bước 3: Phòng Nội vụ chủ trì, tổng hợp hồ sơ, phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND quận, huyện tổ chức tuyển dụng.

+ Bước 4: Sau khi được Sở Nội vụ thành phố phê duyệt danh sách trúng tuyển, UBND quận, huyện ra quyết định tuyển dụng, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trao cho cá nhân.

+ Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

b)Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu đính kèm);

+ Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày làm việc (tại UBND quận, huyện: Không quá 80 ngày làm việc, tại Sở Nội vụ: Không quá 10 ngày làm việc).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND quận, huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí:

+ Xét tuyển: 60.000 đồng/người/hồ sơ.

+ Thi tuyển:

  • Dưới 100 thí sinh: 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi
  • Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi
  • Từ 500 thí sinh trở lên: 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Download

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

+ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

+ Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển.

+ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.


Các tin trước


Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20360719

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742