Thực hiện Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 184 năm ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu

Lượt truy cập: 14145349

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742