1. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 2. Điều chỉnh thời gian bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè 2013

Lượt truy cập: 14145372

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742