1. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 2. Điều chỉnh thời gian bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè 2013


Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20310016

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742