Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 12/05/2020 Lượt xem: 9

Thực hiện Hướng dẫn số 2492/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, Phòng GDĐT hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020-2021

File đính kèm
Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20361641

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742