Đăng ngày: 02/10/2012 Lượt xem: 1259

Sáng ngày 29/9/2012, trường Mầm non Vành Khuyên tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2012-2013. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đích-Chủ tịch Công đoàn giáo dục quận Sơn Trà; ông Phạm Đình Cường-Phó chủ tịch Mặt trận phường Mân Thái; Đơn vị kết nghĩa Đoàn 680 Hải Quân, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể CBGVNV trường Mầm non Vành Khuyên.

Hội nghị đã nghe cô Nguyễn Thị Thu Thảo, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013; Báo cáo nêu bật những thành tích đạt được trong năm học qua. Phướng hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 xây dựng cụ thể, rõ ràng,

Cô Trương Thị Minh Huệ, đại diện Ban thanh tra nhân dân đã báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm học 2011-2012 và phương hướng hoạt động năm học 2012-2013. Ban thanh tra nhân dân đã hoạt động khá hiệu quả về các mặt hoạt động của nhà trường như việc thực hiện chính sách, pháp luật với người lao động; thi đua; khen thưởng; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. Trong năm học 2012-2013 Ban thanh tra nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phướng hướng, nhiệm vụ đã đề ra

Sau khi nghe các báo cáo, hội nghị tập trung lắng nghe các ý kiến thảo luận trong các báo cáo. Các ý kiến nêu ra đều thống nhất báo cáo và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013. Đoàn chủ tịch đã giải đáp các ý kiến từ hội nghị ở các tổ chuyên môn  

Tiếp theo phát biểu, ý kiến chỉ đạo của ông nguyễn Văn Đích-Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Sơn Trà, biểu dương những thành tích đã đạt được của nhà trường trong năm học 2012-2013 góp phần tích cực chung của ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và đơn vị, đồng thời cũng mong toàn thể CBGVNV trong trường cùng đoàn kết cố gắng phấn đấu đạt nhiều thành tích trong năm học 2012-2013. Cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương phường Mân Thái, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường đã tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Trong hội nghị cô Nguyễn Thị Thanh Thảo-Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo Lê Thị Phương Anh Chủ tịch Công đoàn trường đã ký "Giao ước thi đua" nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra trong Nghị quyết Hội nghị.

 Sau một buổi làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                    Hạnh TrangThầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20331374

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742