Với mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề: "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay” được Trường Tiểu học Ngô Gia Tự tổ chức từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2015.

Lượt truy cập: 13556765

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742