Ngày 3/9/2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 6347/QĐ-UBND về việc công nhận các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Theo đó, toàn thành phố có 12 trường mầm non được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và 03 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, giai đoạn 2015 - 2020.

Lượt truy cập: 14145400

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742