Đăng ngày: 16/11/2013 Lượt xem: 23980

EM HẠNH PHÚC…

                                                                      Tặng các cô giáo đã nghỉ hưu PTH, NTN, TTT,ĐTT và…

 

Ba mươi năm hơn làm nghề thầy giáo

Mặc lương tiền, thế sự đầy vơi…

Em vẫn giữ lòng son dạ sắt

Để góp hương, trái ngọt cho đời.

 

Và hôm nay đến lúc nghỉ ngơi

Em để lại sau lưng cánh đồng gieo hạt

Cho bao lớp đàn em kế tục

Công việc vẻ vang- sự nghiệp trồng người.

 

Xin cảm ơn ai. Và xin tạ ơn đời !

Đã cho em được làm nghề cao quý

Em hạnh phúc đã sống được như thế

Cho Tổ quốc hôm nay. Và cho cả ngày mai.

 

                                                                      Cuối Thu 2013

                                                                      Trần Thu Giang


Các tin trước
Lượt truy cập: 13387690

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742