IX. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 1. Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh - Trình tự thực hiện: Giai đoạn 1: + Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. + Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan
9 Hướng dẫn về thủ tục hành chính theo HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001: 2008 của Phòng GD&ĐT Sơn Trà
PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

Lượt truy cập: 14109369

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742