Đăng ngày: 25/10/2013 Lượt xem: 15906

Hướng dẫn 1: HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN

Hướng dẫn 2: HƯỚNG DẪN CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC

Hướng dẫn 3: HƯỚNG DẪN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Hướng dẫn 4: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MỞ LỚP, CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TIỂU HỌC

Hướng dẫn 5: HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ DÂN LẬP, TƯ THỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ TƯ THỤC

Hướng dẫn 6: HƯỚNG DẪN SÁP NHẬP, CHIA TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC

Hướng dẫn 7: HƯỚNG DẪN GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC; GIẢI THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ TƯ THỤC

Hướng dẫn 8: HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐI RA NGOÀI TP. ĐÀ NẴNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH ĐẾN TỪ TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC

Hướng dẫn 9: HƯỚNG DẪN CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TƯ THỤC

HD1

HD2 

HD3 

HD4

HD5 

HD6 by vongocbichst

HD7 by vongocbichst

HD8 by vongocbichst

HD9 by vongocbichst


Các tin trước

Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20333458

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742