Đăng ngày: 30/10/2018 Lượt xem: 392

     Ngày 27/10/2018, chi bộ trường mầm non Họa My đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, đó là đồng chí Ngô Thị Minh Nguyệt

     Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyệt  vinh dự đọc lời tuyên thệ  thể hiện tinh thần tự hào và quyết tâm mong muốn đóng góp sức lực, tài năng trong công cuộc xây dựng Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa.

     Có thể nói, công tác phát triển Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm kế thừa, phát triển của Đảng.

                                                                           Thanh TâmThầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20307533

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742