Đăng ngày: 14/08/2015 Lượt xem: 967

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Công đoàn  GD&ĐT Quận Sơn Trà. Ngày 25 tháng 10 năm 2014 tại trường mầm non Bạch Yến, công đoàn nhà trường phối hợp với chính quyền tổ chức Hội thảo phát huy vai trò công đoàn tham gia xây dựng qui chế dân chủ cơ sở và qui chế chi tiêu nội bộ trong trường học năm học 2014-2015. Thành phần tham dự gồm có: Bí thư Chi Bộ, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn và toàn thể CB-GV-NV trong trường.

Tiến hành Hội thảo, Chủ tịch công đoàn đã báo cáo đề dẫn hội thảo, Hiệu trưởng báo cáo kết quả tự đánh giá thực hiện qui chế dân chủ cơ sở và qui chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường và đề ra một số giải pháp thực hiện.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy chế chi tiêu nội bộ trường học nhằm phát huy tinh thần làm chủ tập thể của CBCC và lao động trong nhà trường, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tất cả  các hoạt động của nhà  trường. Đây là hình thức dân chủ trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho CC-VC và phụ huynh đóng góp ý kiến của mình trong mọi kế hoạch và hoạt động của nhà trường, đồng thời giám sát được việc làm của nhà trường để cùng nhau đưa nhà trường ngày càng phát triển. Để làm rõ vấn đề trên, tại hội thảo đã có 03 báo cáo tham luận đó là: Báo cáo kết quả giám sát  thực hiện qui chế dân chủ cơ sở - Tổ Bé - Nhỡ ( Cô Đàm thị Hạnh ); Báo cáo tham luận thực hiện công khai theo TT09/2009/BGD&ĐT( Cô Huỳnh Thị Bích Thắng); Báo cáo tham luận thực hiện qui chế Chi tiêu nội bộ - Tổ VP ( Cô Bùi Thị Thúy Hằng).

          Với  khoảng thời gian dành cho buổi Hội thảo không nhiều, qua tham luận và trao đổi, các CB-GV-NV đã có những đóng góp thiết thực bằng nhiều ý kiến phát biểu cụ thể, có sức thuyết phục giúp cho nhà trường có những giải pháp cơ bản để thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện các qui chế đạt hiệu quả trong thời gian tiếp theo./.

 

                                                                    Lan HươngThầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20310084

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742