Đăng ngày: 12/01/2013 Lượt xem: 1185
Số tư liệu: 137/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-01-2013
Tệp đính kèm:  137GDMN.doc

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Để chuẩn bị cho việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số công việc sau:

- Chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt của địa phương và theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học  hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đến năm 2015 cả nước có ít nhất 50% số cơ sở GDMN đạt chuẩn quốc gia.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát các trường đã công nhận đạt chuẩn quốc gia được 5 năm để công nhận lại nếu trường vẫn giữ vững, phát triển và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT.

- Các trường có thể phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia để công nhận đạt chuẩn mức độ 2 mà không cần phải công nhận đạt chuẩn mức độ 1 trước đó.

- Việc công nhận hay công nhận lại các trường chuẩn quốc gia cần đảm bảo đúng quy trình và các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 36 (tránh cho nợ chỉ tiêu đã quy định trong văn bản này).

-  Bắt đầu từ năm 2013, biểu trưng của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia có ghi rõ mức độ 1 hoặc mức độ 2. Mầu nền của biểu trưng cho trường chuẩn quốc gia mức độ 1 là mầu vàng,  mức độ 2 là mầu đỏ. Các trường sẽ gắn biểu trưng của trường chuẩn quốc gia phù hợp với mức độ được công nhận ở cổng chính của trường. Nếu có điều kiện, trường có thể treo trang trọng trong phòng hội trường hoặc văn phòng trường.  

- Hình thức tổ chức sự kiện đón nhận bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do địa phương tự quyết định trên cơ sở tiết kiệm nhưng trang trọng, tránh lãng phí thời gian, công sức và kinh phí.

Nội dung chi tiết trong tệp đính.Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20307598

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742