Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 17/01/2013 Lượt xem: 1112

Số tư liệu:54/CĐ-BGDĐTNgày ban hành:16-01-2013Tệp đính kèm: 54CD.doc

 

Điện: - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

      - Giám đốc đại học; học viện, viện;

             - Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013; thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng thực hiện các công việc sau đây:

1. Phối hợp với cấp ủy, tổ chức công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm chỉnh Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.    

2. Có kế hoạch triển khai các công tác chuẩn bị đón Tết, đảm bảo các điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 an toàn và tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động đón Tết lành mạnh, thiết thực và ý nghĩa; tránh xa hoa, lãng phí.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20360672

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742