Đăng ngày: 15/01/2013 Lượt xem: 1164
Số tư liệu: 1343/KH/BGDĐT-HLHPNVN
Ngày ban hành: 21-12-2012
Tệp đính kèm:  1343KH_BGD_HLHPN.doc

Thực hiện Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện chuyên đề Giáo dục Mầm non (GDMN) giai đoạn 2012-2015 với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Ngành Giáo dục, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động nhân lực, hệ thống cơ sở vật chất của mình để phối hợp thực hiện và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ, góp phần hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN trong giai đoạn mới. Qua đó, ngành Giáo dục, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có điều kiện hoàn thành toàn diện và hiệu quả những nhiệm vụ của ngành mình, tổ chức mình.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có kế hoạch chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các bên có liên quan trong việc triển khai cụ thể các mục tiêu phát triển GDMN ở địa phương.

II. Nội dung phối hợp

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; vận động các bà mẹ đưa trẻ đến trường, lớp mầm non, thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20333297

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742