Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 02/10/2013 Lượt xem: 1430

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy tiếng Anh ở trường Tiểu học, cụ thể như sau:

TẢI XUỐNG
Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20360814

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742