Đăng ngày: 18/07/2012 Lượt xem: 1202

I. Đối với học sinh thuộc thành phố Đà Nẵng: 

1. Môn Toán:

Tuyển 64 học sinh gồm:

+ 62 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 34,00 trở lên;

+ 02 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển 33,75 và điểm môn chuyên 3,75.

2. Môn Vật lý:

Tuyển 47 học sinh gồm:

+ 46 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 34,75 trở lên;

+ 01 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển 34,25 và điểm môn chuyên 4,75.

3. Môn Hóa học:

Tuyển 31 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 36,63 trở lên.

4. Môn Sinh học:

Tuyển 36 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 35,51 trở lên.

5. Môn Ngữ văn:

Tuyển 24 học sinh gồm:

+ 21 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 36,50 trở lên;

+ 03 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển 36,25 và điểm môn chuyên 5,75 trở lên.

6. Môn Lịch sử:

Tuyển 12 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển  từ 32,00 trở lên.

7. Môn Địa lý:

Tuyển 11 học sinh gồm:

+ 10 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 34,25 trở lên;

+ 01 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV2 từ 34,25 trở lên.

8. Môn Tiếng Anh:

Tuyển 36 học sinh gồm:

+ 33 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,25 trở lên;

+ 03 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển 38,00 và điểm môn chuyên 6,50 trở lên.

9. Môn Tin học:

Tuyển 19 học sinh gồm:

+ 12 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 29,75 trở lên;

+ 07 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV2 từ 29,75 trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển đối với học sinh thuộc thành phố Đà Nẵng: 280.

 II. Đối với học sinh thuộc tỉnh Quảng Nam:

1. Môn Toán:

Tuyển 07 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,00 trở lên.

2. Môn Vật lý:

Tuyển 04 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,00 trở lên.

3. Môn Hoá học:

Tuyển 04 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 41,37 trở lên.

4. Môn Ngữ văn:

Tuyển 02 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 37,25 trở lên.

5. Môn Tiếng Anh:

Tuyển 01 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,75 trở lên.

6. Môn Tin học:

Tuyển 02 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 33,75 trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển đối với học sinh thuộc tỉnh Quảng Nam: 20.Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20332794

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742