Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính áp dụng chung tại quận, huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức,viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà
Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật lần thứ XII, Thành phố Đà Nẵng (2012-2013)


Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20307746

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742