Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính áp dụng chung tại quận, huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức,viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà
Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật lần thứ XII, Thành phố Đà Nẵng (2012-2013)

Lượt truy cập: 14145394

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742