Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ


IX. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 1. Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh - Trình tự thực hiện: Giai đoạn 1: + Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. + Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan
Cá nhân có nhu cầu tuyển dụng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.
Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chuyển phòng Giáo dục Đào tạo xử lý
Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp quận, huyện;
Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục
Thủ tục giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ)
Thủ tục Thành lập trường Tiểu học tư thục - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp quận, huyện; + Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp quận, huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ
Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục
Thủ tục giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp quận, huyện; + Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp quận, huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ
Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục
Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Thủ tục Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng

  • Trang
  • 1
  • 2Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20395618

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742