Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ


Căn cứ Kế hoạch số 2786/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật thành phố năm học 2020- 2021, Phòng GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung tham gia Cuộc thi cấp quận
Thực hiện Công văn số 2577/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đạo tạo thành phố Đà Nẵng về việc triệu tập giáo viên tham gia tập huấn thiết kế bài giảng điện tử e - learning, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo nội dung sauĐường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20395733

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742