Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ


IX. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 1. Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh - Trình tự thực hiện: Giai đoạn 1: + Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. + Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan
9 Hướng dẫn về thủ tục hành chính theo HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001: 2008 của Phòng GD&ĐT Sơn Trà
PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20395728

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742