Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 05/05/2012 Lượt xem: 1274

Căn cứ Kế hoạch Liên tịch số 279/KHLT-PGDĐT-CĐGD ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Phòng GD&ĐT và CĐGD ngành về Kế hoạch sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; sáng nay, ngày 05 tháng 5 năm 2012, trường TH Chi Lăng tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cô giáo Trần Thị Kim Bình -Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo Trần Thị Thơm - Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các tập thể và mỗi cá nhân công chức, viên chức đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý nghĩa, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện ở ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tích cực đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong các hoạt động giáo dục của nhà trường…

Thực hiện Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và  sáng tạo", đến nay, 100% CBQL và giáo viên đạt trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; số lượng giáo viên viết SKKN, làm ĐDDH, đạt các danh hiệu thi đua tăng dần qua mỗi năm học. 5 năm qua, 65 SKKN của CB-GV-NV được xếp loại cấp trường; 28 SKKN được PGD xếp loại, 07 đĩa CD dữ liệu truyền thống được Sở giáo dục công nhận là SKKN, 01 ĐDDH được xếp loại B cấp thành phố, 03 ĐDDH được PGD xếp loại.

Cuộc vận động đã có ảnh hưởng lớn đến tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, đối với việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, giáo viên, nhân viên và của đơn vị: tập thể sư phạm ngày càng đoàn kết, gắn bó; uy tín, chất lượng dạy học của nhà trường ngày càng được nâng cao; phong trào thi đua “Hai tốt” ngày càng được đội ngũ CB-GV-NV nhiệt tình hưởng ứng.

Tại Hội nghị, 01 tập thể và 09 cá nhân đạt nhiều thành tích đã được tuyên dương khen thưởng

                                                                            

                      Kim Bình


Các tin trước


Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20395784

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742