Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ


Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành Phố Đà Nẵng về việc triển khai các ứng dụng quản lý ra vào thành phố phục vụ phòng chống dịch. Dưới đây là hưỡng dẫn khai báo y tế trực tuyến:Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20402531

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742