Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ


Chỉ thị về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động
Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy tiếng Anh ở trường Tiểu học, cụ thể như sau:
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2013 - 2014
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông năm 2013-2014; Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, 
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” tại các trường THCS, THPT và các cơ sở giáo dục trung học như sau:
Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường năm 2013,
THÔNG TƯ Số: 59/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đợt thi và lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013
Trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục, tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người (GDCMN) là một hoạt động thường niên được diễn ra vào trung tuần tháng 4 trên phạm vi toàn cầu
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Công điện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013
Trong hai ngày 05 và 06/01/2013, tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chứcHội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam.
Thực hiện Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

  • Trang
  • 1
  • 2Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20361593

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742