Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 31/10/2012 Lượt xem: 1103
Số tư liệu: 7043/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành: 23-10-2012
Tệp đính kèm:  7043HSSV.doc

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đạo tạo

Ngày 31/8/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam đã kí Kế hoạch số 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai các nội dung trọng tâm sau:

1. Thực hiện nội dung Kế hoạch phối hợp số 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN, lưu ý chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau đây:

- Duy trì, mở rộng và tạo sự bền vững ở mỗi cấp học các mô hình THTT, HSTC ở các khu vực cho phù hợp với điều kiện ở vùng thuận lợi, vùng khó khăn và vùng có điều kiện trung bình.

- Đưa nội dung Phong trào thi đua vào nội dung xây dựng trường chuẩn Quốc gia, có tiêu chí đánh giá, thang điểm cụ thể cho từng nội dung và phù hợp với điều kiện ở mỗi địa phương.

- Tạo điều kiện và khuyến khích tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, vui chơi, hoạt động giáo dục. Chú trọng các nội dung hoạt động để tăng cường tự học, kĩ năng sống và văn hóa trường học của người học. Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa thiết thực, hiệu quả trong trường học phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20402747

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742