Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 20/03/2013 Lượt xem: 1244

Số tư liệu:1811/BGDĐT-KHTC

Ngày ban hành:19-03-2013

Tệp đính kèm: 1811KHTC.zip

Kính gửi:    Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục, tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người (GDCMN) là một hoạt động thường niên được diễn ra vào trung tuần tháng 4 trên phạm vi toàn cầu. Năm nay, Tại Việt Nam, tuần lễ toàn cầu diễn ra từ ngày 21-28/4/2013 với chủ đề “Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học” trong đó, sự kiện quốc gia có chủ đề “Học sinh nào cũng có quyền có giáo viên tốt” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam phát động và tổ chức với mục tiêu:

Góp tiếng nói nâng cao chất lượng giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người học thông qua:

- Các cuộc thảo luận, đối thoại tại cộng đồng, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các diễn đàn về vấn đề chất lượng giáo viên.

- Đưa các khuyến nghị từ các bên liên quan đến các cơ quan Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách nhằm tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với người học, nhất là đối với nhóm đối tượng khuyết tật, dân tộc thiểu số.

Để các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tốt tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Hoạt động cụ thể tại địa phương:

Mỗi sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo một cơ sở giáo dục hoặc một trung tâm học tập cộng đồng làm tốt mô hình kết hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng giáo viên tổ chức sự kiện dưới hình thức diễn đàn với chủ đề “Học sinh nào cũng có quyền có giáo viên tốt” hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN với chủ đề “Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học” theo bản hướng dẫn đính kèm.  Thành phần tham dự gồm có các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí nhằm thu hút được toàn xã hội quan tâm đến giáo viên.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20400562

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742