Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 12/01/2013 Lượt xem: 1235
Số tư liệu: 138/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 07-01-2013
Tệp đính kèm:  138GDMN.doc

Kính gửi:  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo

     - Ban Phụ nữ Quân đội

           Để chuẩn bị tổng kết 4 năm thực hiện chương trình giáo dục mầm non (CTGDMN) 2009-2012, đồng thời phổ biến một số sáng kiến kinh nghiệm và các giáo án hay trong thực hiện chương trình GDMN của các đơn vị trên phạm vi toàn quốc. Bộ GD&ĐT đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số hoạt động sau:

   1. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở GDMN trong   thực hiện chương trình GDMN.

   2. Đầu tư, mua sắm đủ trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu cần thiết theo quy định cho việc thực hiện chương trình GDMN, tránh sử dụng các sản phầm kém chất lượng.

   3. Tập hợp và phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm, các kế hoạch bài học/giáo án hay

   4. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về chỉ đạo và thực hiện CT GDMN trong 4 năm học.

  5. Gửi báo tổng kết 4 năm thực hiện CT GDMN về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2013 (có gợi ý báo cáo kèm theo công văn)

 6. Tuyển chọn và gửi về Bộ một số sản phẩm sau:

            + Sáng kiến kinh nghiệm trong thực hiện chương trình GDMN được tỉnh xếp loại xuất sắc:  Mỗi tỉnh 2-3 sáng kiến kinh nghiệm.

             + Các giáo án đã dự thi và được giải trong các đợt thi giáo viên dạy giỏi các cấp:  Mỗi tỉnh 10 giáo án thuộc các lĩnh vực giáo dục được thực hiện cho các độ tuổi của trẻ (các bài giảng tương tác điện tử không thuộc 10 giáo án này) 

            Sáng kiến kinh nghiệm và giáo án được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/2/2012 theo 2 địa chỉ: Hộp thư điện tử: [email protected];

Gửi bưu điện: Nguyễn Thị Thanh Giang - Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

 Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ: đ/c Nguyễn Thị Thanh Giang - CVC Vụ GDMN. ĐT: 04.3 753 9456;  DĐ: 0903248083

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, Vụ GDMN.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

 KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

Phan Thị Lan Anh
Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20402649

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742