Đăng ngày: 28/12/2012 Lượt xem: 1474

Thực hiện Công văn số 2896/SGDĐT-GDMN ngày 29 tháng 08 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; Căn cứ Công văn số 604/KH-PGDĐT-MN ngày 10 tháng 9 năm 2012 của PGD&ĐT quận Sơn Trà về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi năm học 2012 - 2013; Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của đơn vị, Trường mầm non Họa My đã triển khai việc thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong năm học 2012- 2013 đến 100% các lớp mẫu giáo trẻ 5 tuổi.

Nhằm tạo sự thống nhất giữa trường mầm non và cha mẹ trẻ trong việc thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở trường cũng như gia đình và giúp cho các bậc cha mẹ hiểu hơn về vai trò, lợi ích của Bộ chuẩn phát triển trẻ em với việc chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi, sáng nay, ngày 28 tháng 12 năm 2012 trường mầm non Họa My tổ chức thao giảng chuyên đề thực hiện các chỉ số của Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi tại 2 lớp Lớn 1 và Lớn 2.

Về tham dự chuyên đề có Đại diện BCH Hội cha mẹ học sinh của 13 nhóm lớp cùng các cô giáo của nhà trường.

Buổi chuyên đề diễn ra thành công và đạt được kết quả tốt đẹp./.

 Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20310077

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742