Đăng ngày: 05/06/2012 Lượt xem: 1302

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2012

 

          1. Công tác trọng tâm

          - Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6; các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; tuần lễ quốc gia về vệ sinh môi trường; tuần lễ biển, hải đảo ViệtNam.

          - Triển khai kế hoạch sinh hoạt hè.

          - Các trường tiểu học nhập kết quả kiểm kê mức chất lượng tối thiểu.

          - Thi tuyển sinh lớp 10 THPT và kiểm tra tuyển sinh lớp 6 THCS Nguyễn Khuyến (từ 20/6 đến 26/6/2012).

          - Kiểm tra công tác bán trú, chương trình bơi an toàn cho học sinh tiểu học; kiểm tra các trường có dạy hè.

          - Kiểm tra các nhóm lớp độc lập tư thục.

         

          2. Lịch cụ thể

 

THỜI GIAN

NỘI  DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Từ 01/6 - 30/6/2012

Sinh hoạt hè

Học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Tại địa phương

Kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt hè

Theo Quyết định

Tại địa phương

Giám sát chương trình Bơi an toàn

Theo Quyết định

Tại các trường Tiểu học

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị hoàn thành các công trình xây dựng trường học

Theo Quyết định

Tại trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Triển khai kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị chuẩn bị năm học 2012-2013.

Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở
Tại trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2012-2013.

Theo kế hoạch

Tại trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Từ 05/6 -09/6/2012

Sở GD&ĐT kiểm tra các CSGDMN tổ chức chăm sóc trẻ trong hè; Nắm tình hình hoạt động loại hình trường MNTT.

Theo Quyết định
Theo Quyết định

Từ 11/6 -15/6/2012

Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng TC-KH quận thẩm tra tài chính

Theo Quyết định
Thông báo sau

Ngày 14/6/2012

Sở GD&ĐT tổ chức Thi tốt nghiệp lớp Cử nhân khoa học QLGD

Theo Quyết định
Theo Quyết định

Từ 17/6 -

30-6/2012

Xây dựng nội dung bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè

Theo Quyết định
Theo Quyết định

Thanh tra dạy hè tại các trường có dạy hè

Theo Quyết định
Theo Quyết định

Sáng 18/6/2012

Đón đoàn liên ngành thành phố kiểm tra thẩm định trường MN đạt Chuẩn Quốc gia

Theo công văn của Sở GD&ĐT
Trường Mầm non Rạng Đông

Chiều 18/6/2012

Đón đoàn liên ngành thành phố kiểm tra thẩm định trường MN đạt Chuẩn Quốc gia

Theo công văn của Sở GD&ĐT
Trường Mầm non Bạch Yến

Từ 22/6 -

30/6/2012

Kiểm tra biển tên, VSATTP tại các NLĐLTT trên địa bàn 01 phường

Theo Quyết định
Theo Quyết định

 

Nơi nhận:

-Sở GD&ĐT;

- UBND quận;

- Ban Tuyên giáo quận ủy;

- Đảng uỷ các CQCQ quận;

- Lưu: VT, THHC ­(Ch).

                    TRƯỞNG PHÒNG

                     (đã kí và đóng dấu)

                             

 

 

         
                 Nguyễn Đắc Xứng

 


Các tin trước

Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20307722

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742