Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ
Đăng ngày: 17/08/2010
Lượt xem: 4724

 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

  

 

  

 

  TRƯỞNG PHÒNG

Thầy giáo Nguyễn Đăc Xứng

 

 P. TRƯỞNG PHÒNG

Thầy giáo Lê Trọng Hùng

 P. TRƯỞNG PHÒNG

Cô giáo Phạm Thi Hoa

 

Tổ Tổng hợp hành chính

 

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH TCCB

Thầy giáo Nguyễn Tấn Toàn

 

TÔ TRƯỞNG TỔNG HỢP HÀNH CHÍNH

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quang

Tổ Tiểu học-Mầm non

 

CHUYÊN VIÊN MẦM NON

Cô giáo Dương Thị Phương Anh

 

CHUYÊN VIÊN TIỂU HỌC

Cô giáo Văn Thị Kim Thoa

Tổ Trung học cơ sởCHUYÊN VIÊN TIẾNG ANH-CNTT

Thầy giáo Võ Ngọc Bích 

CHUYÊN VIÊN NGỮ VĂN-THANH TRA

Cô giáo Trần Thị Châu 

 

 

CHUYÊN VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO-HĐNG

Thầy giáo Trần Văn Tiến

CHUYÊN VIÊN THCS

Thầy giáo Trương Quốc Phú

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Trà được thành lập theo quyết định số 41/QĐ-UB ngày 17 tháng 2 năm 1997 của chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà.

Phòng Giáo dục và đào tạo quản lý trực tiếp bậc học mầm non và cấp tiểu học từ năm học 2006- 2007. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2006 UBND thành phố Đà Nẳng chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường Trung học cơ sở cho Uỷ ban nhân dân quận ( Huyện ) thuộc thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 10/2006/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Năm học đầu tiên 1996-1997 quận có 12 trường mầm non, 20 nhóm lớp gia đình với 3887cháu mầm non được huy động. Cấp Tiểu học có 8 trường với 12.197 học sinh . Đến năm học 2008-2009 toàn quận có 16 trường mầm non, 98 nhóm, lớp gia đình, 14 trường tiểu học và 7 trường trung học cơ sở. Nhà trẻ huy động 35%, mẫu giáo huy động 80,8 % số trẻ trong độ tuổi. Cấp tiểu học với 7.945 học sinh, trung học cơ sở có 7.976 học sinh.

Năm 1997 quận Sơn Trà được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoàn thành tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ. Năm 1999 hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Năm 2001 hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Năm 2002 hoàn thành phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi. Đến tháng 12/2008 có 6/7 phường hoàn thành phổ cập bậc trung học.

Hệ thống trường được xây dưng, đầu tư khá đồng bộ, đến nay có 2 trường mầm non, 9 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Có 95% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ ngày.

Đội ngũ toàn ngành hiện có 1.556 người.Về trình độ chuyên môn mầm non, tiểu học có 100% giáo viên đạt chuẩn trong đó mầm non trên chuẩn 76,3 %, tiểu học trên chuẩn 69,8%. Trung học cơ sở có 93,1% đạt chuẩn trong đó 69 % trên chuẩn.

Hiện nay có 30 chi bộ, số đảng viên chiếm tỷ lệ 29,1 % .

 

Các tin trước
Lượt truy cập: 3457101