Đăng ngày: 20/09/2017 Lượt xem: 26633

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN

THEO THÔNG TƯ SỐ 28/2016/TT-BGDĐT TẠI TRƯỜNG MN SƠN CA

 Ngày 25/7/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục mầm non. Sau 7 năm triển khai và thực hiện, đến ngày 30/12/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhằm quán triệt những nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT, hướng dẫn giáo viên về việc khai thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa, trường mầm non Sơn Ca đã tổ chức tập huấn cho các giáo viên trong nhà trường và giáo viên các nhóm lớp độc lập tự thục trên địa bàn phường An Hải Tây.

Trong ngày tập huấn, giáo viên đã được tiếp thu các nội dung:

- Quán triệt những nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình Giáo dục mầm non;

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo;

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi cho trẻ;

- Hướng dẫn tổ chức ăn, ngủ, theo dõi sức khỏe cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo;

- Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ nhà trẻ, mẫu giáo;

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ, thực hiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non…

          Đây là những nội dung cơ bản trong việc thực hiện chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mà đội ngũ giáo viên của nhà trường và các nhóm lớp độc lập tư thục phải triển khai thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018./.                                                                 

 

 

 

                                                                                  Khánh Nguyên

 Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20310094

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742