Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 06/12/2015 Lượt xem: 484

Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chuyển phòng Giáo dục Đào tạo xử lý

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở giảng dạy đối với trường hợp cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, trình lãnh đạo phòng quyết định cho phép hoặc không cho phép, giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 5: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao Quyết định cấp phép dạy thêm/Giấy phép hoặc văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp đăng ký cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm:

+ Đơn đề nghị cấp phép mở lớp dạy thêm, bao gồm cả cam kết về công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường (đối với các tổ chức, các nhân ngoài nhà trường: hồ sơ phải có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã, nơi đặt địa điểm dạy thêm). (theo mẫu)

+ Danh sách giáo viên (có lý lịch, văn bằng, chứng chỉ sư phạm của người đại diện đứng tên xin mở lớp và của giáo viên tham gia dạy thêm; giấy phép dạy thêm của giáo viên trực tiếp giảng dạy). (theo mẫu)

+ Kế hoạch hoạt động: địa điểm dạy thêm, cơ sở vật chất, học phí, dự toán thu chi, số lớp học cần mở… (theo mẫu)

+ Các hồ sơ liên quan khác như đơn xin học thêm của học sinh; giấy tờ thuê nhà, thuê bãi giữ xe (nếu có)…

* Đối với giáo viên có nhu cầu tham gia dạy thêm ngoài nhà trường:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (có xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng, Thủ trưởng đơn vị đối với giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức hoặc có xác nhận của UBND xã/phường đối với các đối tượng khác). (theo mẫu)

Đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên các trường phổ thông tư thục phải có giấy cam kết không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang dạy ở trường.

+ Văn bằng, chứng chỉ sư phạm của người đăng ký.

+ Danh sách trường học, tổ chức, đơn vị (đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm) người đăng ký cấp phép dạy thêm tham gia giảng dạy (nếu tại thời điểm xin cấp phép, người đăng ký chưa xác định được danh sách này thì phải nộp bổ sung trước khi bắt đầu tham gia dạy thêm).

+ Trường hợp giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên các trường phổ thông tư thục đăng ký dạy kèm thì nộp Đơn đăng ký dạy kèm có sự đồng ý bằng văn bản của Hiệu trưởng trường học mà giáo viên đó đang công tác (trong văn bản thể hiện rõ: giáo viên dạy bao nhiêu nhóm, địa điểm, thời gian và danh sách các nhóm học kèm).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

+ 15 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm cho tổ chức

+ 05 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp phép dạy thêm cho cá nhân

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp phép dạy thêm/Giấy phép hoặc văn bản trả lời (nếu không cho phép).

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

     + Đơn đề nghị cấp phép mở lớp dạy thêm

     + Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường

     + Đơn đề nghị cấp phép mở lớp dạy thêm (Dùng cho cá nhân không hưởng lương từ quỹ lương tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tư thục)

     + Bản cam kết nội quy

     + Danh sách giáo viên giảng dạy

     + kế hoạch tổ chức hoạt động

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

+ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND thành phố ngày 30/7/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.

+ Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB ngày 18/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà nẵng về quản lý dạy thêm, học thêm
Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20360743

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742